LICITATII CEC

arrow-2901245

CERERE DE OFERTE PENTRU REALIZAREA DE AFISE SI FLUTURASI PENTRU PRODUSELE DE CREDITARE REAL 5.000 SI REAL 20.000

Casa de Economii si Consemnatiuni CEC SA reia organizarea selectiei de oferte pentru realizarea de afise si fluturasi pentru produsele de creditare REAL 5.000 si REAL 20.000, astfel:

  • 1.000 exemplare afise, 1 model, format 500 x 700 mm, carton media print, 200g/mp, policromie, lacuit;
  • 200.000 exemplare fluturasi A5, 1 model, hârtie mediaprint, 90g/mp, policromie fatã, o culoare verso.

Va rugam ca, pâna la data de 24 mai 2005 ora 12.00, sa ne prezentati oferta dumneavoastra pentru realizarea produselor, astfel:

  • valoarea ofertei exprimata în lei (care include toate cheltuielile si taxele, pl?tite sau platibile, ocazionate de realizarea obiectului cererii de oferta), la care se adauga TVA (19%);
  • termenul de realizare.

Machetele privind creatia vor fi puse la dispozitie de cãtre CEC.

Oferta depusa ramâne valabila 30 de zile calendaristice de la data limita pentru depunerea ofertelor. Oferta trebuie sa fie ferma pe toata durata de valabilitate, inclusiv cea a derularii contractului.

Evaluarea ofertelor se va face în functie de valoarea ofertata (9,5 puncte) si termenul de realizare (0,5 puncte).

Casa de Economii si Consemnatiuni va comunica, dupa stabilirea ofertei castigatoare, fiecarui ofertant, în scris, daca oferta prezentata a fost castigatoare sau nu.

Plata se va efectua în lei, dupa semnarea procesului verbal de receptie cantitativa ai calitativa a produselor, în baza caruia se va emite factura, în termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acesteia la sediul beneficiarului.

Oferta dumneavoastra va fi depusa la Registratura Centralei CEC SA din Calea Victoriei nr. 13, sector 3, Bucuresti, în plic închis, pe care se va mentiona:
OFERTA PENTRU REALIZARE DE AFISE SI FLUTURASI