LICITATII CEC

arrow-4399857

LICITATIE PRIN B.R.M. PRIVIND ACHIZITIA DE COMPONENTE INFORMATICE

CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI CEC-SA, cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr.13, sector 3, înmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J 40/155/1997, în conformitate cu prevederile art. 287 din Legea 297/2004 si Regulamentului BRM privind achizitiile, solicita în vederea achizitiei, componente necesare upgradarii configuratiei serverelor Compaq Proliant ML 370 din dotarea sediilor contabile ale retelei CEC, respectiv 168 HDD (72 GB, 10k rpm) si 84 DVD/RW.

Se vor prezenta oferte pentru întreaga cantitate de produse. Nu se accepta oferte partiale. Nu se admit oferte alternative.

Ofertele, insotite de documentele de inscriere si participare la licitatie, se vor depune la sediul BRM, pana în data de 07.09.2005, ora 15,00.

Documentatia de licitatie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 100 RON, la care se adauga TVA. Tariful de acces la licitatie este de 300 RON la care se adauga TVA.

Garantia de participare la licitatie, în valoare totala de 3.500 RON, se constituie sub forma unei Scrisori de Garantie Bancara sau prin depunerea în contul Bursei Române de Marfuri, cod IBAN nr. RO47 RNCB 5101 0000 0262 0001, deschis la Banca Comerciala Româna – Sucursala Unirea si este obligatorie confirmarea depunerii cel mai târziu în data de 07.09.2005, ora 15,00.

Licitatia se va desfasura în ziua de 08.09.2005, ora 1000 si pot participa persoane juridice romane care doresc sa furnizeze produsele solicitate, în conditiile Documentatiei de licitatie. În caz de neadjudecare, procedura se va relua în termen de 7 zile.

Criteriul de atribuire este ‘oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic’.

Informatiile privind desfasurarea licitatiei se pot obtine zilnic la sediul B.R.M., tel. 021-317.47.45; 021-316.17.59. Persoana de contact: Mihai Andries, tel: 0725196510