INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE

 • Se emite în regim nominal pentru persoanele fizice majore
 • Valoarea depozitului este de minim 500.000 lei (50 lei noi)
 • Se poate introduce clauza de împuternicire
 • Se poate prelungi automat conform optiunii clientului pe o perioada egala cu cea prevazuta în contract pâna la lichidarea depozitului, în conditiile de dobânda din ziua prelungirii
 • Nu se bonifica dobânda în cazul lichidarii depozitului înainte de scadenta
 • Lichidarea depozitului se poate efectua la unitatea emitenta sau la sediul contabil de care apartine respectiva unitate
 • AVANTAJE

 • Acest depozit este garantat de catre stat, este imprescriptibil, ca si dobanzile, asigurandu-se confidentialitatea acestora
 • Rata anuala a dobanzii este fixa pe perioada de constituire a depozitului
 • La scadenta, dobânda curenta la suma constituita în depozit se capitalizeaza
 • DOBANDA