INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE

 • Se emite în regim nominal, pentru persoanele fizice majore, la toate unitatile informatizate
 • Se poate introduce clauza de împuternicire si dispozitie testamentara
 • Valoarea depozitului: minim 3.000.000 lei (300 lei noi)
 • Termen de constituire: o luna, trei luni
 • Contul de depozite este format dintr-un cont asociat si unul sau mai multe depozite
 • Pentru sumele aflate în contul curent asociat se acorda dobânda la vedere
 • Depozitele se pot prelungi automat pe o perioada egala cu cea prevazuta în contract pâna la lichidarea acestora
 • Daca la scadenta, depozitul se prelungeste automat pe o perioada egala cu cea precedenta, la dobânda acordata de CEC în momentul prelungirii, se acorda prima prin adaugarea de puncte procentuale diferentiate în functie de tipul de depozit, în limita unei perioade maxime de 12 luni de la constituirea depozitului
 • Dupa împlinirea a 12 luni de la data constituirii, depozitul nelichidat se prelungeste automat pe noi perioade, în conditiile unui nou depozit constituit
 • Constituirea primului depozit concomitent cu deschiderea contului curent asociat se face prin depunerea sumei in numerar. Constituirea depozitelor ulterioare se face prin:
  • depuneri în numerar
  • transfer din contul curent asociat
  • virament în contul curent asociat (urmat de transfer)
 • La lichidarea depozitelor înainte de împlinirea scadentei se acorda dobânda practicata la depunerile la vedere
 • Operatiunile pe acest instrument sunt localizate
 • AVANTAJE

 • Depozitele si dobânzile aferente sunt garantate de catre stat în proportie de 100% si sunt imprescriptibile, asigurându-se confidentialitatea acestora
 • Pentru fiecare perioada de prelungire a depozitului, CEC acorda o prima la dobânda
 • Atractivitatea acestui depozit este sporita prin facilitatile contului curent asociat
 • DOBANDA