CONTURI

  • Contul de tip escrow se poate deschide la solicitarea agentului economic, producator/distribuitor de energie termica/gaze naturale, care are cont curent deschis la CEC
  • In acest cont, beneficiarii de energie termica/gaze naturale vireaza sumele aferente energiei termice/gazelor naturale consumate, in baza facturilor emise de furnizori, iar autoritatile administratiei publice locale vor vira subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif pentru energia termica livrata populatiei, precum si ajutoarele banesti pentru energia termica, ce se acorda categoriilor defavorizate ale populatiei
  • Rata dobanzii la disponibilitatile banesti aflate in aceste conturi este egala cu dobanda la vedere
  • Dobanda se capitalizeaza lunar in contul de tip escrow al clientului
  • DOBANDA