CONTURI

  • Contul se deschide in baza unei conventii incheiata intre CEC si clientul persoana juridica autorizata sa desfasoare activitate tip cazinou (organizator de jocuri de noroc) care depune la CEC o garantie de 5.000 USD/masa de joc (echivalentul in lei), in baza Hotarârii de Guvern nr. 251/1999
  • Constituirea fondului de garantie si actualizarea ulterioara a acestuia se efectueaza prin transfer din contul curent al clientului
  • Sumele din contul de depozit se afla permanent la dispozitia Ministerului Finantelor Publice
  • Contul de depozit va functiona pâna la închiderea activitatii societatii tip cazinou cand depozitul se va putea lichida numai in baza aprobarii scrise a Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin transfer in contul curent
  • Dobanda se calculeaza si se capitalizeaza lunar in contul de depozit. Rata dobânzii este variabila
  • Clientul are obligatia de a actualiza la sfarsitul fiecarui trimestru echivalentul în lei al fondului de garantie pentru fiecare masa de joc, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru ultima zi din trimestru
  • DOBANDA