CONCURSURI POSTURI

arrow-5617551

CONCURS PENTRU OCUPAREA A 4 POSTURI VACANTE DIN CADRUL DIRECTIEI INFORMATICA SI TELECOMUNICATII

Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. S.A. organizeaza in data de 23 mai 2005, ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

  • trei posturi analist programator;
  • un post administrator baze de date;

Conditii de participare:

  • studii superioare de specialitate;
  • doi ani vechime în domeniul informatic;
  • cunoasterea limbii engleze.

Înscrierea candidatilor se va face la sediul Centralei C.E.C. S.A. Bucuresti – Calea Victoriei, nr.13, sector 3, pana la data de 18 mai 2005, în baza urmatoarelor acte:

  • cerere de intentie;
  • curriculum-vitae;
  • carnet de munca, act de studii, act de identitate, livret militar – unde este cazul (în original si copie);
  • cazier judiciar;
  • adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana respectiva este apta de munca.

Informatii suplimentare la telefon: 310.09.41 (telefon direct), 311.11.19/int.146.