Casa de Economii si Consemnatiuni – Credite

sigla-3227069
  Despre CEC Oferta Presa Cariera Retea
RomanaEnglish
scaramica2_01-4002626
plafon-sala-cons-5111819 Conditii generale de acordare a creditelor

Creditele se acorda la cererea clientilor, daca indeplinesc cel putin urmatoarele conditii:

 1. sa aiba cont curent deschis la CEC
 2. sa aiba domiciliul sau locul de munca si resedinta in judetul in care functioneaza unitatea CEC care acorda creditul; credite se pot acorda si persoanelor fizice majore, cu cetatenie romana, cu domiciliul intr-una din tarile Uniunii Europene, in conditiile in care persoana fizica face dovada resedintei in Romania
 3. in functie de venitul net al clientului si familiei acestuia, gradul de indatorare poate sa fie de la 46% pana la 65%
 4. la creditele pentru investitii imobiliare sa faca dovada aportului propriu si sa faca dovada ca pot sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor din veniturile nete realizate; la celelalte categorii de credite nu este obligatoriu aportul propriu
 5. sa prezinte garantii corespunzatoare
 6. clientul, familia clientului si girantii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de Casa de Economii si Consemnatiuni CEC S.A. si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite restante catre terti
 7. sa se incadreze in prevederile reglementarilor interne ale Casei de Economii si Consemnatiuni CEC S.A. privind admiterea la creditare a persoanelor care figureaza cu informatii negative in baza de date a Sistemului Informatic al Biroului de Credit si in alte baze de date existente la dispozitia CEC
 8. varsta maxima a clientilor la data stabilita prin contractul de credit pentru rambursarea integrala a creditului va fi de maxim 80 ani, in functie de valoarea garantiilor reale sau a depozitelor colaterale acceptate de CEC
 9. raspunderea privind componenta familiei apartine exclusiv clientului (sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul)
 10. membrii familiei declarati de client au acelasi domiciliu; in cazul in care din actele de identitate rezulta ca unii dintre membrii familiei declarati nu au acelaşi domiciliu cu clientul, la evaluarea bonitatii acestuia se pot lua in calcul veniturile persoanelor respective numai in conditiile in care clientul si membrii de familie respectivi vor declara pe proprie raspundere ca locuiesc si gospodaresc impreuna
 11. efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza si prin luarea in considerare doar a veniturilor acestuia, dar numai in conditiile in care clientul va include in declaratia pe proprie raspundere si angajamentele de plata ale celorlalti membrii ai familiei declarati, ale caror venituri nu sunt luate in calcul
 12. efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza si prin luarea in considerare doar a veniturilor acestuia si a unora dintre membrii familiei declarati de client, dar numai in conditiile in care clientul va include in declaratia pe proprie raspundere si angajamentele de plata ale celorlalti membrii ai familiei declarati, ale caror venituri nu sunt luate în calcul

Documentatie de credit

Dobanda anuala efectiva (DAE)

Telverde
Curs valutar CEC |[detalii] | rss-6394816
[09/13/2007]

EUR 3.275 RON 3.335 RON
USD 2.345 RON 2.405 RON