Casa de Economii si Consemnatiuni – Clienti strainatate / navigatori

sigla-2094228
  Despre CEC Oferta Presa Cariera Retea

      “Casa de Economii si Consemnatiuni va ajunge una dintre primele trei banci romanesti in urmatorii 3-5 ani. Acesta este obiectivul – ambitios, dar realizabil – prevazut in strategia de dezvoltare a institutiei pe perioada 2006-2008. Noul statut, de banca universala, aprobat in vara anului 2005, a pus bazele relansarii si repozitionarii CEC in sistemul bancar din Romania.

     O echipa de profesionisti isi dedica energia si pregatirea profesionala pentru a transforma acest obiectiv in realitate palpabila. In final, cei care vor castiga sunt milioanele de clienti ai bancii. Pentru acestia ne straduim sa asiguram un viitor solid bancii noastre, care sa perpetueze notorietatea si traditia, de peste 140 de ani, a Casei de Economii si Consemnatiuni.”

Eugen Radulescu

Presedinte CEC

RomanaEnglish
scaramica2_01-8116521
despre_01-2816699

Documentatie de credit pentru clientii PF
care realizeaza venituri in strainatate/navigatori

Persoanele fizice romane, cu domiciliul stabil in Romania, care realizeaza venituri în strainatate pot contracta credite de la CEC în conditiile în care acestea sunt garantate cu ipoteci si/sau cu depozite colaterale, situatii în care persoanele în cauza vor prezenta urmatoarele documente care stau la baza certificarii realizarii unor astfel de venituri:

 • adeverinta de salariu sau un document emis de angajator care sa cuprinda cel putin informatiile înscrise pe formularul C.E.C. referitoare la datele de identificare ale angajatorului si angajatului si la veniturile realizate, legalizata la Consulatul Român/misiunea diplomatica a României/un notar public din tara în care sunt realizate veniturile, precum si o traducere a acesteia legalizata la consulatul/misiunea diplomatica/un notar public din tara respectiva sau la un notar public din România (toate documentele cu parafa originala de legalizare)
 • contractul/contractele de munca legalizate si traduse conform celor de mai sus si, daca este cazul, copia carnetului de munca certificata la ghiseu de lucratorul bancar sau legalizata conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca persoanele în cauza au o vechime în munca de cel putin 12 luni si o vechime la locul de munca actual de cel putin 3 luni, fiind acceptate si situatiile în care în ultimele 12 luni exista întreruperi de cel mult trei luni (cumulat)
 • dovada privind luarea în evidenta de catre autoritatea fiscala a tarii în care sunt realizate veniturile, legalizata si tradusa conform celor de mai sus
 • documentul din care rezulta resedinta, permisul de sedere si permisul de munca, emise de autoritatile din tara în care sunt realizate veniturile, legalizate si traduse conform celor de mai sus
 • copia pasaportului, certificata la ghiseul unitatii CEC de catre lucratorul bancar sau legalizata conform celor de mai sus
 • o declaratie data pe proprie raspundere, din care sa rezulte adresa de corespondenta (adresa completa a locatiei si numarul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate în România sau în tara în care sunt realizate veniturile

De asemenea, se pot accepta veniturile realizate de navigatori în conditiile în care creditele sunt garantate cu ipoteci si/sau cu depozite colaterale, situatii în care persoanele în cauza vor prezenta urmatoarele documente care stau la baza certificarii realizarii unor astfel de venituri:

 • adeverinta de salariu, în masura în care angajatorul poate elibera conform reglementarilor în domeniu un astfel de document sau un document emis de angajator care sa cuprinda cel putin informatiile înscrise pe formularul C.E.C. referitoare la datele de identificare ale angajatorului si angajatului si la veniturile realizate, legalizata la Consulatul Român/misiunea diplomatica a României/un notar public din tara în care este înregistrat angajatorul, precum si o traducere a acesteia legalizata la consulatul/misiunea diplomatica/un notar public din tara respectiva sau la un notar public din România (toate documentele cu parafa originala de legalizare). În cazul în care angajatorul este înregistrat în România, adeverinta de salariu nu va fi legalizata
 • contractul/contractele de munca sau carnetul de munca, legalizate si traduse conform celor de mai sus. În cazul în care angajatorul este înregistrat în România, aceste documente se vor prezenta în copii care vor fi certificate pentru conformitate la ghiseu de catre lucratorul bancar sau legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca persoanele în cauza au o vechime în munca de cel putin 24 de luni, din care perioadele de navigatie cumuleaza minim 12 luni
 • documentul din care sa rezulte data de la care este angajat navigatorul si data când urmeaza sa plece în voiaj, în cazul în care la data solicitarii creditului navigatorul nu este plecat în voiaj
 • copia carnetului de marinar, copia brevetului de marinar/certificatului de competenta si copia pasaportului, certificate pentru conformitate la ghiseu de catre lucratorul bancar sau legalizate conform celor de mai sus
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna
 • recomandare de la angajator sau de la comandantul navei, în original si, daca este cazul, o traducere legalizata conform celor de mai sus
 • o declaratie data pe proprie raspundere din care sa rezulte adresa de corespondenta (adresa completa a locatiei si numarul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate în România

Inapoi

Telverde
Curs valutar CEC |[detalii] | rss-8113839
[03/08/2007]

EUR 3.3425 RON 3.4075 RON
USD 2.535 RON 2.6 RON