CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI

PRIVIND DEPUNEREA SCRISORILOR DE INTENŢIE

          Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia de privatizare a C.E.C.-S.A., fac cunoscut că s-au primit scrisori de intenţie de la 9 potenţiali Investitori care şi-au manifestat interesul de a cumpăra acţiunile puse în vânzare pentru privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. Potenţialii Investitori care au depus Scrisori de Intenţie, în ordine alfabetică, sunt:

1.    Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

2.    Dexia Bank

3.    EFG Eurobank

4.    Erste Bank

5.    National Bank of Greece

6.    OTP Bank

7.    Rabobank

8.    Raiffeisen Zentralbank Oesterreich Aktiengesellschaft în consorţiu cu  Raiffeisen International Bank – Holding A.G.

9.    Societe Generale

          Urmează ca JPMorgan plc., care este Consultantul Ministerului Finanţelor Publice în procesul de privatizare, să distribuie Acordul de Confidenţialitate potenţialilor Investitori care îndeplinesc criteriile de preselecţie. Depunerea de către potenţialii Investitori a Acordului de Confidenţialitate semnat este o precondiţie pentru preselecţie. 

          Lista scurtă incluzând Investitorii preselectaţi, ca urmare a analizei documentaţiilor depuse, urmează să fie stabilită nu mai târziu de 9 septembrie 2005.