INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE

 • Se emit în regim nominal
 • Se poate introduce clauza de împuternicire
 • Valori nominale: 500.000, 1.000.000, 3.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 lei (50, 100, 300, 500, 1000, 2500 lei noi)
 • Scadenta carnetului: 2 ani
 • Scadenta de plata a dobânzii: o luna
 • Operatiunile pe carnete de depunere sunt localizate
 • Dobânzile neîncasate la scadenta nu sunt purtatoare de dobânda
 • Dupa expirarea scadentei carnetului de depunere pentru perioada cuprinsa intre data scadentei si data rascumpararii se acorda dobânda la vedere
 • AVANTAJE

 • Depunerile pe carnete de depunere cu plata lunara a dobânzii si dobânzile aferente sunt garantate de catre stat în proportie de 100%, sunt imprescriptibile, asigurându-se confidentialitatea acestora
 • Sunt disponibile prin toate unitatile CEC
 • Carnetele se pot rascumpara oricand dupa data vanzarii la unitatea CEC emitenta
 • Titularul beneficiaza de plata lunara a dobânzii
 • DOBANDA

INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE

 • Se emite în regim nominal pentru persoane fizice majore si pentru minori, la toate unitatile CEC
 • Se poate conditiona restituirea. Se poate introduce clauza de împuternicire si dispozitie testamentara
 • Valoarea depunerii minime este de 1.000.000 lei (100 lei noi)
 • Din depozitele constituite nu se admit restituiri partiale
 • Termenul scadent al depozitului este de un an de la data constituirii
 • Depozitul se poate reînnoi automat pe o perioada egala cu cea initiala, în aceleasi conditii în care a fost constituit, în cazul în care clientul nu solicita lichidarea acestuia la scadenta
 • La împlinirea fiecarui termen scadent, dobânda se capitalizeaza
 • La lichidarea depozitului înainte de împlinirea primei scadente sau a unei scadente ulterioare acesteia, CEC va bonifica pentru depozitul respectiv dobânda la vedere
 • AVANTAJE

 • Depunerile pe libretele de economii cu depozite la termen si dobânzile aferente sunt garantate de catre stat în proportie de 100%, sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora
 • Accesibilitatea maxima, unica pentru piata bancara româneasca – reteaua CEC fiind cea mai mare retea de unitati bancare din tara
 • De sumele depuse pe libretele de economii se poate dispune oricând si oriunde în reteaua CEC din toata tara
 • Posibilitatea constituirii mai multor depozite pe acelasi libret
 • DOBANDA

INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE

 • Se deschide la cererea titularului la oricare unitate CEC
 • Se poate introduce clauza de împuternicire si dispozitie testamentara
 • La conturile curente personale deschise pe numele pensionarilor, clauza de împuternicire poate restitui numai dupa confirmarea soldului de catre titular
 • Valoarea minima a depunerii initiale este 100.000 lei (10 lei noi). (10.000 (1 leu nou) pentru pensionari)
 • Soldul minim: 50.000 lei (5 lei noi) (10.000 (1 leu nou) pentru pensionari)
 • Se pot efectua depuneri:
  • în numerar
  • prin transfer
  • prin virament
 • Se pot efectua plati periodice prin virament
 • Dobânda se înregistreaza în cont lunar
 • AVANTAJE

 • Depunerile si dobânzile în conturile curente personale sunt garantate în proportie de 100% de catre stat si sunt imprescriptibile, asigurându-se confidentialitatea acestora
 • Depunerile in numerar se pot efectua la orice unitate CEC
 • Restituirile în numerar se pot face si prin alte 2 unitati CEC decât unitatea unde este deschis contul
 • Titularul beneficiaza de dobânda la vedere si de dreptul de a împuternici alte persoane care pot dispune asupra sumelor depuse în cont
 • Plati periodice prin virament catre furnizorii de servicii (plata abonamentelor telefonice, de radio si tv, consumului de energie electrica si de gaze naturale, impozitelor, chiriilor, primelor de asigurare precum si alte plati)
 • DOBANDA

INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE

 • Se emite în regim nominal pentru persoanele fizice majore
 • Valoarea depozitului este de minim 500.000 lei (50 lei noi)
 • Se poate introduce clauza de împuternicire
 • Se poate prelungi automat conform optiunii clientului pe o perioada egala cu cea prevazuta în contract pâna la lichidarea depozitului, în conditiile de dobânda din ziua prelungirii
 • Nu se bonifica dobânda în cazul lichidarii depozitului înainte de scadenta
 • Lichidarea depozitului se poate efectua la unitatea emitenta sau la sediul contabil de care apartine respectiva unitate
 • AVANTAJE

 • Acest depozit este garantat de catre stat, este imprescriptibil, ca si dobanzile, asigurandu-se confidentialitatea acestora
 • Rata anuala a dobanzii este fixa pe perioada de constituire a depozitului
 • La scadenta, dobânda curenta la suma constituita în depozit se capitalizeaza
 • DOBANDA

INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE

 • Se deschide pe numele clientului minor cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani
 • Depunerea initiala minima este de 500.000 lei (50 lei noi)
 • În depozit pot fi efectuate si depuneri ulterioare de sume în valoare de minim 200.000 lei (20 lei noi) în perioada cuprinsa între data constituirii/reînnoirii depozitului si data scadentei depozitului, cu exceptia ultimei luni înainte de scadenta
 • Termenul pe care se poate constitui depozitul este de 3 luni, 6 luni si 12 luni, cu posibilitatea prelungirii automate pe perioade egale cu cea initiala, pana la lichidarea acestuia
 • La scadenta dobanda se capitalizeaza
 • In situatia in care depozitul este lichidat inainte de scadenta, se bonifica dobanda la vedere pentru perioada cuprinsa intre data constituirii/ultima scadenta si data lichidarii depozitului
 • AVANTAJE

 • Depozitele si dobânzile aferente sunt garantate de catre stat în proportie de 100% si sunt imprescriptibile, asigurându-se confidentialitatea acestora
 • Dobânda se capitalizeaza dupa fiecare scadenta si devine la rândul ei purtatoare de dobânda
 • Operatiunile de constituire/alimentare/lichidare a depozitului ADOLESCENT nu se comisioneaza
 • La scadenta depozitului clientul poate beneficia de acordarea unui credit Adolescent
 • DOBANDA

INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE

 • Se emite în regim nominal pentru persoanele fizice majore si pentru minori la toate unitatile CEC
 • Se poate introduce clauza de împuternicire si dispozitie testamentara
 • Se poate conditiona restituirea
 • Valoarea depunerii minime este de 100.000 lei (10 lei noi)
 • Dobânda se capitalizeaza la sfârsitul fiecarui an calendaristic
 • Soldul minim este de 50.000 lei (5 lei noi)
 • Operatiunile pe librete de economii cu dobânda la vedere nu sunt localizate
 • AVANTAJE

 • Depunerile pe libretele de economii si dobânzile aferente sunt garantate de catre stat în proportie de 100%, sunt imprescriptibile, asigurându-se confidentialitatea acestora
 • Accesibilitatea maxima, unica pentru piata bancara româneasca – reteaua CEC fiind cea mai mare retea de unitati bancare din tara
 • De sumele depuse pe libretele de economii se poate dispune oricând si oriunde în reteaua CEC din toata tara
 • Sporirea veniturilor clientului prin bonificarea la disponibilitatile de pe libret a dobânzii la vedere
 • DOBANDA